CERİTEX SELF LEVENING ZEMİN KAPLAMASI-3 KOMPENANTLI

Tanım : CERİTEX SELF LEVENING ZEMİN KAPLAMASI; zeminler için dayanıklı, kolay temizlenen, solvent içermeyen, kimyasal maddelerden etkilenmeyen, mekanik mukavemeti yüksek bir zemin kaplamasıdır. Epoxy reçinesi, sertleştirici ve silis taneleri karışımından oluşmuştur. Kimyasal maddelere, korrozif koşullara, sürtünme vb. mekanik etkilere dayanımı çok yüksek bir zemin kaplamasıdır. Uygulandığı yüzeylere çok iyi yapışır ve kalın bir film tabakası bırakır. Yanma ve parlama tehlikesi yoktur. Bu kaplama sistemleri içerdiği quartz dolgulardan dolayı yoğunluğu yüksek ve viskoziteleri ( akıcılığı) düşüktür. Bu nedenle zemine dökülmek suretiyle kolayca yayılabilirler. Yayılmasını kolaylaştırmak için testere dişli mala kullanılması istenilen zemin kalınlığının verilmesi açısından etkindir. Bu şekilde 2 mm’ye kadar kalınlıkta zeminler oluşturulabilir. Bu tip kaplama çok iyi aşınma ve kimyasal dayanıma sahiptir. Kendiliğinden yayılan epoxy sistemlerin uygulanması kolay ve hızlı olup montajı yapılmış makine ve teçhizatın ulaşılması zor olan zeminleri dahi kolayca kaplanabilir. Kendiliğinden yayılan epoxy sistemler parlak ve kaygan yüzeyler oluşturduğundan kaymazlık istenmesi halinde yüzeye ince kum serpilmesi tavsiye edilir.

Uygulama Alanı : Değişik renkleri bulunan CERİTEX SELF LEVENING, özellikle tozumanın istenmediği ve mekanik dayanımın istendiği alanlarda;ilaç fabrikalarında, hastanelerin steril alanlarında, elektrik santrallerinde ve her türlü sanayi tesisi için temizlenmesi kolay, tozumaz zemin gerektiren her yer için idealdir. Metal, çimento ve asbestten yapılmış depolama tankjlarının ve boruların iç yüzey kaplamasında, kimya tesislerinde, baraj kapakları, savaklarda, su ve atık su boşaltma ünitelerinde, atık su temizleme ünitelerinde, gemilerde koruyucu kaplama olarak, yer döşeme karolarında, duvar kaplamarında, ham petrol, benzin vb. hammadde depolama tanklarında, pipe-line sistemleri ve tünellerde kullanılabilir. Fiziksel ve kimyasal tesirlere karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk : Endüstriyel Renk kartelası ve Ral kodlu renkler

Yoğunluk  ( 25 ºC ) : 1,7 gr/cm³

Katı madde  ( 125 ºC –2 saat ) : % 100

Depolama şekli ve süresi : Doğrudan güneş almayan serin ve kuru ortamda, ağzı kapalı ambalajında (+5°C ile +30°C) 1 yıl

Karışım Oranı : 4 kısım 1. Kompenant ( CERİTEX SELF LEVENING ZEMİN KAPLAMA) ile 1 kısım II. Kompenant (Epoxy Sertleştirici) karıştırılarak kullanılır.

Karışım Ömrü : Karışım 20 ºC’de 1 saat içinde tüketilmelidir. Sertleştirici ilave edilmiş ve kullanımdan artmış boyayı, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine dökmeyiniz.

KULLANIM YÖNTEMLERİ

Uygulama Araçları : Testere dişli mala

MALZEMENİN HAZIRLANMASI : CERİTEX SELF LEVENING ZEMİN KAPLAMA; kendi ambalajı içerisinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Üzerine 4/1 miktarda sertleştirici ilave edilerek düşük devirde 3-4 dakika karıştırılır. Dolgu malzemesi daha sonra yavaş yavaş reçine sertleştirici karışımına eklenir. Karışım 5-10 dakika dinlendirildikten sonra kullanılmaya başlar. 1 saat içerisinde tüketilecek kadar malzeme hazırlanmalı ve kullanma sırasında zaman zaman karıştırılmalıdır.

Gerekli görüldüğü takdirde kaymayı önlemek için harç üzerine granül kullanılabilir. Bu yüzeyin pürüzlü olmasını sağlamaktadır.  Taneciklerin harç içine gömülmemesi ve yüzeye iyice yapışması için kaplamanın uygulamasından 20-25 dakika sonra bu işlem yapılmalıdır.

KULLANMA ŞEKLİ : Daha önceden CERİTEX SOLVENTLİ EPOXY ASTAR ile astarlanmış alan, testere dişli mala ile tatbik edilir. Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 5-20ºC  olmasına dikkat edilmelidir. Boyanan malzemeler, kimyasal olay gerçekleşmeden (7 gün) mümkün olduğunca fiziksel ve kimyasal etkenlere maruz bırakılmamalıdır.

ÇALIŞMA ŞARTLARI : Boya tatbikatı süresince maske kullanılmalı, iyi havalandırılmış ortamlarda çalışılmalıdır. Yüze ve vücudun hassas bölgelerine temasında bol sabunlu su ile yıkanmalı, göze temas halinde su ile yıkandıktan sonra doktora başvurulmalıdır.

YANGIN TEHLİKE SINIFI : II yanıcı bir malzemedir. Çıplak alevden uzak tutulmalıdır.

SAĞLIĞA ZARARLARI SINIFI : B

 

CERİTEX SELF LEVENING ZEMİN KAPLAMASI-3 KOMPENANTLI

©2016 Sarıkaya Boya